30 anglických frázových slovies

Frázové slovesá nie sú príjemná vec. Každý, kto študuje angličtinu a chce sa dostať na pokročilejšiu úroveň, sa už s nimi určite stretol. A to stretnutie pravdepodobne nebolo veľmi príjemné…

Anglické frázové slovesá sú komplikované v tom, že pozostávajú zo slovesa a nič nehovoriacej prípony, ktorá však významne mení zmysel slovesa. A to nie je všetko! Dokonca aj to isté frázové sloveso môže mať niekoľko úplne odlišných významov.

Tu je môj obľúbený príklad so slovesom WORK.

WORKpracovať A tu je niekoľko frázových slovies:

• WORK OFF
odpracovať si (napríklad dlh)

• WORK OUT
1. posilňovať, športovať
2. vyriešiť, vypracovať (problém, úlohu)
3. dopracovať sa k úspešnému výsledku

• WORK DOWN
manipuláciou znížiť (napríklad cenu), stlačiť

Čo sa s tým dá robiť? Ako sa s tými frázovými slovesami popasovať, aby sme sa ich naučili? Môj recept je jednoduchý a tento postup vám zaručí, že sa anglické frázové slovesá naučíte správne a budete si ich lepšie pamätať.

Frázové slovesá sa treba učiť v kontexte celých viet (najlepšie z filmov), aby sme pochopili drobné významové nuansy

30 NAJČASTEJŠIE POUŽÍVANÝCH ANGLICKÝCH FRÁZOVÝCH SLOVIES

1. ask after popýtať sa, informovať sa (o niekom) Peter was here in the morning and he was asking after you.
Peter tu bol dnes ráno a pýtal sa na teba.
2. ask out pozvať na rande Did he ask you out?
Pozval ťa na rande?
3. back down cúvnuť, ustúpiť I think if you offer another hundred grand, they’ll back down.
Myslím, že keď prihodíte ešte sto tisíc, oni z toho vycúvajú. (P.S. I Love You)
4. back up podporiť, zastať sa John, would you please back me up at this meeting?
John, mohol by si ma podporiť na tej porade?
5. be fed up byť presýtený, mať plné zuby I’ll tell you something. I’m about fed up with these Tall Oaks North kids.
Poviem ti niečo. Už mám plné zuby tých deciek z Tall Oaks North. (American Pie)
6. beat down zmlátiť I got beaten down by an old-school Vegas thug.
Zmlátil ma starý bitkár z Las Vegas. (21)
7. bite off odhryznúť Bite the end off, they’re really sweet.
Odhryzni koniec, sú fakt sladké. (Crocodile Dundee)
8. black out náhle stratiť vedomie After I fell from the bike, I must have blacked out. I don’t remember anything.
Po tom ako som spadol z bicykla som musel stratiť vedomie. Nič si nepamätám.
9. blow (someone) off dať (niekomu) košom ABBY: What are you doing? MIKE: Saving you. He was blowing you off.
ABBY: Čo to robíte? MIKE: Zachraňujem vás. Už-už vám išiel dať košom. (Ugly Truth)
10. blow up vyhodiť do vzduchu I cut the gas lines of their bikes. And then I.. Maybe blew up their bar.
Prerezal som im palivové hadičky na motorkách. A potom… ..asi som vyhodil do vzduchu ich bar.. (Wild Hogs)
11. book in zarezervovať si izbu v hoteli We can book you in after three o’clock.
Môžeme vám zarezervovať izbu po tretej hodine.
12. beat down zmlátiť I got beaten down by an old-school Vegas thug.
Zmlátil ma starý bitkár z Las Vegas. (21)
13. bow out porúčať sa, vycúvať QUINN: She, fell in love with somebody else. ROBIN: God. What did you do? QUINN: Well, I bowed out. I gave ’em my blessing.
QUINN: Ona sa zamilovala do druhého. ROBIN: Bože. Čo si urobil? QUINN: No, vycúval som a dal som im moje požehnanie. (Six Days Seven Nights)
14. break down zosypať sa (psychicky) Jane is back to work today, after she broke down last week.
Jane je dnes späť v práci po tom ako sa minulý týždeň psychicky zosypala.
15. break up rozísť sa Dude, you broke up two years ago. You get over it at some point.
Kámo, rozišli ste sa pred dvomi rokmi. V určitom momente sa cez to prenes. (40 Year Old Virgin)
16. buckle up zapnúť si bezpečnostné pásy PAUL VITTI: Buckle up, doc. BEN SOBEL: lt’s gonna get worse? PAUL VITTI: lt ain’t gonna get better.
PAUL VITTI: Zapni si pásy, doktor. BEN SOBEL: Bude to horšie? PAUL VITTI: Lepšie to nebude. (Analyze This)
17. call off odvolať, zrušiť Mr Martin, forgive me. I just heard they decided to call off the search.
Pán Martin, prepáčte. Práve som počul, že sa rozhodli odvolať pátranie. (Six Days Seven Nights)
18. calm down upokojiť sa Paul, calm down, okay? l did not try and kill you.
Paul, upokoj sa, ok? Ja som sa nepokúšala ťa zabiť. (Analyze That)
19. catch up dohoniť, dobehnúť l left my axe back in the ring. You guys go on ahead. l’ll catch up with you.
Nechal som sekeru v ringu. Choďte popredu a ja vás dohoním. (How To Train Your Dragon)
20. chill out zrelaxovať sa, ukľudniť sa Woody, chill out, man. We finally get a chance to relax.
Woody, ukľudni sa. Konečne máme šancu si odfúknuť. (Wild Hogs)
21. drop by zastaviť sa, ukázať sa STIFLER’S MOM: Didn’t Steven tell you that i was gonna drop by sometime? FINCH: I guess it slipped his mind.
STIFLER’S MOM: Steven ti nepovedal, že sa niekedy zastavím? FINCH: Asi mu to vypadlo z hlavy. (American Pie II)
22. figure out premyslieť I think we should go back to Boston and figure this out.
Myslím, že by sme sa mali vrátiť do Bostonu a premyslieť si to. (21)
23. find out zistiť, prísť na niečo And actually, I just found out today that we have a day off tomorrow.
V podstate som na to prišiel až dnes, že máme zajtra voľno.
24. keep up držať krok Jules, we can’t keep up with our own success.
Jules, nedokážeme držať krok s našim vlastným úspechom. (Intern)
25. let down sklamať Billy, I love you, but I am tired of being let down.
Billy, milujem ťa, ale už som unavená z toho, že ma sklamávaš. (The Internship)
26. pick up vyzdvihnúť (niekoho) Pick me up tomorrow at 8:00.
Vyzdvihni ma zajtra o 8:00.
27. point out poukázať (na niečo) I believe I’ve pointed out some pretty gaping holes in your system.
Verím, že som poukázal na niektoré dosť veľké diery vo vašom systéme. (Social Network)
28. rule out vylúčiť (nejakú možnosť) We rule out the idea of doing any physical activity at home.
Vylučujeme myšlienku robiť nejakú fyzickú aktivitu doma.
29. run out of something vyčerpať, minúť sa We didn’t run out of television screens and planes. We ran out of food.
Neminuli sa nám obrazovky a lietadlá. Minulo sa nám jedlo. (Interstellar)
30. show up dostaviť sa, ukázať sa I told myself if he shows up, we stick with him.
Povedal som si, že ak sa ukáže, zostaneme s ním. (Jerry Maguire)


Toto je však len malý fragment z obrovského množstva frázových slovies, ktoré sa v angličtine používajú. Nezabudnite si preto pozrieť naše 2 skvelé PDF slovníky, v ktorých nájdete takto spracovaných 1000 frázových slovies s ukážkovými vetami