Anglická slovná zásoba

.
STALO SA VÁM NIEKEDY, ŽE:

  • pri komunikácii v angličtine ste nedokázali presne vyjadriť svoje myšlienky či pocity?
  • slovíčka a frázy, ktoré ste sa naučili z učebníc, boli pre rodených hovorcov nezrozumiteľné?
  • niekto použil anglickú frázu, ktorú ste nepochopili, hoci všetky slovíčka ste rozumeli?
AK STE ODPOVEDALI ÁNO, TENTO NEWSLETTER JE PRE VÁS!

Naučíte sa v ňom stovky najčastejšie používaných fráz a slovných spojení v ukážkových vetách. Napríklad tieto:
1. PIE IN THE SKY– vzdušné zámky, niečo nereálne

EN: Speaking fluent English in not pie in the sky. You can achieve that!
SK: Hovoriť plynule po anglicky nie sú vzdušné zámky. Môžeš to dosiahnuť!


2. BURN THE MIDNIGHT OIL – pracovať dlho do noci

EN: Before the final exam, Josh was burning the midnight oil for 2 weeks.
SK: Pred záverečnou skúškou Josh dva týždne pracoval dlho do noci.


3. HIGH-PROFILE – vysoko postavený

EN: Several high-profile politicians gave a speech at the rally.
SK: Niekoľko vysoko postavených politikov prednieslo prejav na zhromaždení.


4. CALL OFF – odvolať, zrušiť

EN: My parents want to call off the wedding, because they don’t like you.
SK: Moji rodičia chcú odvolať svadbu, pretože sa im nepáčiš.


5. DON’T GET ME WRONG – nevykladaj si to zle

EN: Don’t get me wrong. You are a nice person, but I just love someone else.
SK: Nevykladaj si to zle. Si milý človek, ale ja skrátka milujem niekoho iného.

Veľká Británia
USA
Kanada
Írsko
Nový Zéland
Austrália

Naučte sa praktickú slovnú zásobu od ľudí, ktorí žili mnoho rokov v Anglicku, Kanade, USA a v Austrálii.
V každom newsletteri nájdete niekoľko anglických slov, fráz alebo idiómov, ktoré sú použité vo vete z filmu, seriálu alebo webového článku.


„Tento newsletter Vám pomôže posunúť sa v angličtine na vyššiu úroveň. Je pre všetkých, čo sa chcú naučiť slovnú zásobu, ktorá sa naozaj používa v reálnom svete – t.j. slovné spojenia, idiómy, frázové slovesá a slang, vďaka ktorým dokážete komunikovať s väčším sebavedomím a vaša angličtina bude znieť oveľa profesionálnejšie.“

– MARIÁN NOVOROLSKÝ
autor projektov www.AnglickéFrázy.sk a www.EnglishShop.sk

GDPR: Vaše údaje sú u nás v bezpečí. Vašu e-mailovú adresu NIKDY neposkytneme tretím stranám a budeme ju využívať výhradne na komunikáciu súvisiacu s výukou angličtiny.