Anglické frázové slovesá #6


Precvičte si: anglické frázové slovesá
Obtiažnosť: ■ ■

Pokyny:
Tento test je určený pre pokročilých študentov a je zameraný na doplnenie správnej prípony k frázovému slovesu. Pozorne si prečítajte celú vetu a potom vyberte jednu z možností, ktorá podľa vás patrí do prázdneho políčka.

Akonáhle vyberiete niektorú možnosť, nebude ju možné zmeniť na inú.

(Správne odpovede a výsledok sa dozviete na konci testu)
Ready-steady-go…!
1. James stepped ______ (odstúpiť) as chairman of company after the scandal.
2. Let’s just wait a little longer and I am sure she will turn ______ (dostaviť sa, prísť) soon.
3. Could you speak ______ (hovoriť hlasnejšie) please? We cannot hear you.
4. Our dog was ill for a long time so we asked the vet to put him ______ (utratiť).
5. Alex, you’re trying to be decent, but the longer you put this ______ (odkladať na neskôr), the worse it’ll be.
Frázové slovesá #6
Odpovedal/-a si správne na {{userScore}} z {{maxScore}} otázok
{{title}}
{{image}}
{{content}}