Publikované

Gramatika A1-A2 (mesačný)

Aktuálny stav
Nezapísaný
Cena
€5 Raz za: 1 mesiac
Začnite
or

POPIS KURZU

Dĺžka kurzu: na mesačnej báze
Náročnosť:A1-A2
(* platba na mesiac dopredu)
.
Bezplatné ukážky:
Niekoľko ukážkových cvičení z kurzov
(* videocvičenia z lekcie 7 a 14)

Kurz Anglická gramatika A1-A2 vás prevedie základmi anglickej gramatiky pre začiatočníkov a mierne pokročilých. Bez týchto základov nie je možná žiadna komunikácia v anglickom jazyku.

CIEĽ

Po skončení tohto kurzu budete vedieť pohotovo tvoriť gramaticky správne vety s použitím všetkých hlavných gramatických konštrukcií anglického jazyka.

SYSTÉM
Ovládať dobre gramatiku znamená dokázať rýchlo tvoriť gramaticky správne vety. V tomto kurze sa však nebudete učiť teóriu ani nudné gramatické poučky! Namiesto toho sú všetky lekcie zamerané na precvičovanie viet, v ktorých sú použité jednotlivé gramatické konštrukcie.
Tento kurz vás prinúti rozprávať, vďaka čomu dostanete tvorenie gramaticky správnych viet ‘pod kožu’. Takto získate schopnosť bez váhania a plynule konverzovať v anglickom jazyku.

Keď uvidíte znak ? rozprávate vy.

Všetky cvičenia sú na pozadí ikonických lokalít z anglo-amerického sveta, aby ste mali tú správnu motiváciu ísť sa tam niekedy pozrieť 🙂
V KURZE NÁJDETE

kompletné základy anglickej gramatiky
výslovnosť rodených hovoriacich
cvičenia na upevnenie slovnej zásoby
videá na drilovanie gramaticky správnych viet

UKÁŽKA: LEKCIA 1, cvičenie č.5
(veta v prítomnom čase → odpoveď v 1. osobe s TOO)

* Video si môžete pustiť cez slúchadlá a počas krátkych prestávok si okamžite precvičovať správne tvorenie viet s použitím jednotlivých gramatických tvarov.


Zoznam tém:

• prítomný čas, zápor, otázka
• privlastňovacie zámená
• ukazovacie zámená THIS, THAT
• modálne slovesá
• pomocné slovesá DO, DOES
• prítomný priebehový čas
• väzba THERE IS, THERE ARE
• stupňovanie
• privlastňovací pád
• rozkazovací spôsob
• otázky s WHAT, WHERE, WHO, WHEN
• budúci čas, zápor, otázka
• budúci čas s väzbou GOING TO
• minulý čas slovies TO BE a TO HAVE
• vyjadrenie množstva LITTLE, FEW
• vyjadrenie množstva SOME, ANY
• vyjadrenie množstva MUCH, MANY

Kurz: obsah

ÚROVEŇ A1
ÚROVEŇ A2