Publikované

Gramatika A1-A2 (mesačný)

Aktuálny stav
Nezapísaný
Cena
€5 Raz za: 1 mesiac
Začnite
or

POPIS KURZU

Dĺžka kurzu: na mesačnej báze
Náročnosť:A1-A2
(* platba na mesiac dopredu)
.
Bezplatný obsah:
Ukážkové cvičenia z kurzov
(* videocvičenia z lekcie 7 a 14)

Kurz Anglická gramatika A1-A2 vás prevedie základmi anglickej gramatiky pre začiatočníkov a mierne pokročilých. Bez týchto základov nie je možná žiadna komunikácia v anglickom jazyku.

CIEĽ

Po skončení tohto kurzu budete vedieť pohotovo tvoriť gramaticky správne vety s použitím všetkých hlavných gramatických konštrukcií anglického jazyka.

V KURZE NÁJDETE

kompletné základy anglickej gramatiky
výslovnosť rodených hovoriacich
cvičenia na upevnenie slovnej zásoby
videá na drilovanie gramaticky správnych viet
SYSTÉM
Ovládať dobre gramatiku znamená dokázať rýchlo tvoriť gramaticky správne vety. V tomto kurze sa však nebudete učiť teóriu ani nudné gramatické poučky! Namiesto toho sú všetky lekcie zamerané na precvičovanie viet, v ktorých sú použité jednotlivé gramatické konštrukcie.
Tento kurz je navrhnutý tak, aby vás prinútil rozprávať. Vďaka tomu dostanete tvorenie gramaticky správnych viet ‘pod kožu’ a získate schopnosť bez váhania a plynule konverzovať v anglickom jazyku.

Keď uvidíte znak ? rozprávate vy.

UKÁŽKA: LEKCIA 1, cvičenie č.5
(veta v prítomnom čase → odpoveď v 1. osobe s TOO)

* Video si môžete pustiť cez slúchadlá a počas krátkych prestávok si okamžite precvičovať správne tvorenie viet s použitím jednotlivých gramatických konštrukcií.


Zoznam tém:

• prítomný čas, zápor, otázka
• privlastňovacie zámená
• ukazovacie zámená THIS, THAT
• modálne slovesá
• pomocné slovesá DO, DOES
• prítomný priebehový čas
• väzba THERE IS, THERE ARE
• stupňovanie
• privlastňovací pád
• rozkazovací spôsob
• otázky s WHAT, WHERE, WHO, WHEN
• budúci čas, zápor, otázka
• budúci čas s väzbou GOING TO
• vyjadrenie množstva LITTLE, FEW
• vyjadrenie množstva SOME, ANY
• vyjadrenie množstva MUCH, MANY
• minulý čas slovies TO BE a TO HAVE

Kurz: obsah

ÚROVEŇ A1
ÚROVEŇ A2