ÚROVEŇ A1
ÚROVEŇ A2

UKÁŽKY

Ukážkové cvičenia z kurzov:

Kurz Anglická gramatika A1-A2

LEKCIA 2, cvičenie 5
Jednoduchá veta v prítomnom čase -> Nahradenie osobným zámenom

LEKCIA 7, cvičenie 4
Veta so slovom CAN -> Záporný rozkazovací spôsob s DON’T

LEKCIA 14, cvičenie 1
Otázka v budúcom čase -> Kladná odpoveď v budúcom čase


Kurz Anglická slovná zásoba A1-B2

DRILOVACIE CVIČENIE #11 (A1)

DRILOVACIE CVIČENIE #13 (B1-B2)