ÚROVEŇ A1
ÚROVEŇ A2

ÚVOD

AKO POUŽÍVAŤ TENTO KURZ

Kurz Gramatika A1-A2 NIE JE zameraný na vysvetľovanie teórie.
Je to súhrn praktických cvičení, ktoré slúžia ako dôležitý doplnok vášho individuálneho štúdia angličtiny.

Kurz obsahuje 15 lekcií a približné 100 cvičení (cvičenia budú priebežne pribúdať). V cvičeniach si podrobne a systematicky precvičíte a upevníte všetky základné gramatické konštrukcie anglického jazyka.

Princíp je nasledovný:

1. vypočujete si ukážkovú vetu a následne druhú vetu, ktorá je upravená tak, že je v nej použitá určitá gramatická konštrukcia
2. pre lepšie pochopenie je pri vzorovej vete aj preklad do slovenčiny
3. nasleduje 5-10 podobných viet, ktoré budú iba v angličtine
4. keď sa zobrazí znak ? nasleduje 3-sekundová pauza, kedy je na Vás, aby ste nahlas upravili vety podľa uvedeného vzoru
5. na záver si zopakujete 3 vety v opačnom jazykovom garde = vypočujete si vety v slovenčine a počas pauzy ich preložíte nahlas do angličtiny