Publikované

Anglická slovná zásoba

Aktuálny stav
Nezapísaný
Cena
49.90

POPIS KURZU

Dĺžka kurzu: 12 mesiacov
Náročnosť:A1-B2
(* po uplynutí doby trvania kurzu sa členstvo nebude automaticky obnovovať)
Bezplatná ukážková lekcia:
Drilovacie cvičenia A1
(* v ukážkovej lekcii sa môžete naučiť 210 slovíčok so správnou výslovnosťou pre úroveň A1)

Megakurz Anglická slovná zásoba A1-B2 je jediný kurz na slovenskom internete, v ktorom sa systematicky naučíte približne 3000 najčastejšie používaných slov anglického jazyka. Tento rozsah slovnej zásoby predstavuje ekvivalent úrovne B2.

Problém so slovnou zásobou

Slovná zásoba je základný stavebný kameň každého jazyka. Problém pri štúdiu angličtiny (ako aj iných cudzích jazykov) je, že slovná zásoba sa pomerne rýchlo zabúda. Aby ste si slovnú zásobu dokázali lepšie zapamätať, je potrebné dodržať tieto pravidlá:

• slovíčka sa učiť v kontexte celých viet
• slovnú zásobu si často opakovať
• slovíčka sa učiť posluchom, čiže tak, že ich budete počuť vyslovované rodeným hovoriacim

A PRESNE TO NÁJDETE V TOMTO KURZE:

✓ videá so slovíčkami v slovenčine a angličtine (= drilovacie cvičenia) na osvojenie správnej výslovnosti
✓ tisíce ukážkových viet s výslovnosťou
✓ stovky obrázkov a textových definícií
✓ anglické slovíčka členené podľa úrovne a podľa tematickej oblasti
✓ stovky cvičení

DRILOVACIE CVIČENIE č.1 PRE ÚROVEŇ A2

* Video si môžete pustiť cez slúchadlá a pasívne sa naučiť stovky slovíčok so správnou výslovnosťou. Slovíčka si následne môžete precvičovať v testoch a na záver si ich vypočuť v ukážkových vetách s prekladom do slovenčiny.


Zoznam okruhov

Tri úrovne slovnej zásoby, kde sa naučíte najdôležitejšie podstatné mená, prídavné mená, prislovky a slovesá pre jednotlivé úrovne
• A1 (začiatočník)
• A2 (mierne pokročilý)
• B1-B2 (pokročilý)
Slovotvorba
• tvorenie slov príponami
• tvorenie slov predponami
• zložené slová
Tematická slovná zásoba
• Cestovanie
• Domácnosť a oblečenie
• Ekonomika a práca
• Jedlo
• Ľudia a spoločnosť
• Príroda
• Technika

Kurz: obsah

Rozbaliť všetko
ÚROVEŇ A1
ÚROVEŇ A2
ÚROVEŇ B1-B2
SLOVOTVORBA
SLOVNÁ ZÁSOBA PODĽA TÉM