Publikované

Anglická slovná zásoba

Current Status
Not Enrolled
Price
79.90
Get Started

POPIS KURZU

Megakurz anglickej slovnej zásoby, v ktorom sa systematicky naučíte približne 3000 najčastejšie používaných slov anglického jazyka. Tento rozsah slovnej zásoby predstavuje ekvivalent úrovne B2.

Prečo a ako sa učiť slovnú zásobu?

Problém pri štúdiu angličtiny (ako aj iných cudzích jazykov) je, že slovná zásoba sa pomerne rýchlo zabúda. Aby ste si slovnú zásobu dokázali lepšie zapamätať, odporúča sa učiť sa nové slovíčka v kontexte celých viet.

Presne toto nájdete v našom kurze – stovky cvičení, ukážkových viet, obrázkov, textových definícií plus videá a zvukové ukážky na osvojenie správnej výslovnosti.


Zoznam okruhov

Tri úrovne slovnej zásoby, kde sa naučíte najdôležitejšie podstatné mená, prídavné mená a slovesá pre danú úroveň
• A1 (začiatočník)
• A2 (mierne pokročilý)
• B1-B2 (pokročilý)
Slovotvorba
• zložené slová
• tvorenie slov príponami
• tvorenie slov predponami
Tematická slovná zásoba
• slovná zásoba podľa tematickej oblasti (Ľudia, Domácnosť, Spoločnosť, Cestovanie, Ekonomika…)
Preklad do angličtiny
• doplnenie anglického slova do vety
Pokročilá slovná zásoba
• frázové slovesá, idiómy, kolokácie, slang

Course Content

Expand All
ÚROVEŇ A1
ÚROVEŇ A2
ÚROVEŇ B1-B2
SLOVOTVORBA
SLOVNÁ ZÁSOBA PODĽA TÉM
PREKLAD