Publikované

Slovná zásoba A1-B2 (ročný)

Aktuálny stav
Nezapísaný
Cena
€49.90

POPIS KURZU

Dĺžka kurzu: 12 mesiacov
Náročnosť:A1-B2
(* po uplynutí doby trvania kurzu sa členstvo nebude automaticky obnovovať)
.
Bezplatná ukážková lekcia:
Drilovacie cvičenia A1
(* v ukážkovej lekcii sa môžete naučiť 210 anglických slovíčok so správnou výslovnosťou pre úroveň A1)

Megakurz Anglická slovná zásoba A1-B2 je jediný kurz na slovenskom internete, v ktorom sa systematicky naučíte približne 3000 najčastejšie používaných slov anglického jazyka. Tento rozsah slovnej zásoby predstavuje ekvivalent úrovne B2.

CIEĽ

Počas tohto kurzu nadobudnete širokú znalosť anglických slovíčok, ktoré budete ovládať so správnou výslovnosťou a budete ich vedieť pohotovo používať vo vetách.

PROBLÉM SO SLOVNOU ZÁSOBOU
Pri štúdiu cudzích jazykov je častým problémom, že slovná zásoba sa pomerne rýchlo zabúda a študenti sa ju veľakrát naučia s nesprávnou výslovnosťou.

Aby ste si slovnú zásobu dokázali lepšie zapamätať, je potrebné dodržať tieto pravidlá:

• slovíčka sa učiť v kontexte celých viet
• slovnú zásobu si často opakovať
• slovíčka sa učiť posluchom, to znamená tak, že ich budete počuť vyslovené rodeným hovoriacim
V KURZE NÁJDETE

videá so slovíčkami v slovenčine a angličtine (= drilovacie cvičenia) na osvojenie správnej výslovnosti
tisíce ukážkových viet s výslovnosťou
stovky obrázkov a textových definícií
stovky cvičení
anglické slovíčka členené podľa úrovne a podľa tematickej oblasti

UKÁŽKA: DRILOVACIE CVIČENIE č.1 pre úroveň A2

* Video si môžete pustiť cez slúchadlá a pasívne sa učiť slovíčka so správnou výslovnosťou. Následne si slovíčka môžete precvičovať v testoch a na záver si ich vypočuť v ukážkových vetách s prekladom do slovenčiny.


Zoznam okruhov

Tri úrovne slovnej zásoby, kde sa naučíte najdôležitejšie podstatné mená, prídavné mená, prislovky a slovesá pre jednotlivé úrovne
• A1 (začiatočník)
• A2 (mierne pokročilý)
• B1-B2 (pokročilý)
Slovotvorba
• tvorenie slov príponami
• tvorenie slov predponami
• zložené slová
Tematická slovná zásoba
• Cestovanie
• Domácnosť a oblečenie
• Ekonomika a práca
• Jedlo
• Ľudia a spoločnosť
• Príroda
• Technika

Kurz: obsah

Rozbaliť všetko
ÚROVEŇ A1
ÚROVEŇ A2
ÚROVEŇ B1-B2
SLOVOTVORBA
SLOVNÁ ZÁSOBA PODĽA TÉM