ÚROVEŇ A1
ÚROVEŇ A2
ÚROVEŇ B1-B2
SLOVOTVORBA
SLOVNÁ ZÁSOBA PODĽA TÉM

– drilovacie cvičenie #4

Úroveň A1

Úloha: Spustite video. Medzi slovenským a anglickým slovom je 3-sekundová prestávka. Počas nej nahlas vyslovte dané slovíčko po anglicky a vzápäti si ho vypočujte so správnou výslovnosťou.
Počas videa alebo po jeho skončení si urobte test a zistite, či ste si správne zapamätali význam jednotlivých slovíčok. Na konci testu sú ukážkové vety s prekladom do slovenčiny.