Publikované

Frázové slovesá

Aktuálny stav
Nezapísaný
Cena
€29.90

POPIS KURZU

Dĺžka kurzu: 6 mesiacov
Náročnosť: B1 – C2
Filmové klipy: 117
(* po uplynutí doby trvania kurzu sa členstvo nebude automaticky obnovovať)
.
Bezplatné ukážkové lekcie:
Prihláste sa do bezplatného kurzu Frázové slovesá Light
Linka: Kurz Frázové slovesá (light)
(* v Light verzii sa môžete naučiť frázové slovesá tvorené so slovesami BREAK, COME, GET a GO)

Kurz Frázové slovesá vás prevedie zložitým svetom anglických frázových slovies. Frázové slovesá, ktoré sú podrobne rozobraté v tomto kurze, sú neoddeliteľnou súčasťou každej pokročilej konverzácie v anglickom jazyku.

Svoje znalosti si upevníte pomocou videoklipov z amerických filmov a seriálov. Na konci tohto kurzu budete dokonale ovládať približne 200 najdôležitejších frázových slovies a budete ich vedieť správne použiť v kontexte.

CIEĽ

Po skončení tohto kurzu sa vaša znalosť frázových slovies prejaví tak, že sa budete vedieť vyjadrovať pokročilou angličtinou a dokážete správne pochopiť drobné významové nuansy neformálnej angličtiny.

Frázové slovesá vo filmových dialógoch

Pomocou ukážok z filmov a seriálov pochopíte presný kontext, kedy sa jednotlivé frázové slovesá používajú.

.
START OVER – začať odznova

That was my fault, I apologize. Why don’t we start over and… why don’t you just tell me about your friend?

Bola to moja chyba, ospravedlňujem sa. Čo keby sme začali odznova. Čo keby ste mi povedal o svojom priateľovi?

Členenie kurzu

• najčastejšie frázové slovesá s BREAK, COME, GET, GO, LOOK, PUT, RUN, TAKE
• frázové slovesá o medziľudských vzťahoch
• frázové slovesá používané v slangu
• ostatné frázové slovesá #1
• ostatné frázové slovesá #2
• ostatné frázové slovesá #3

Kurz: obsah

Frázové slovesá s BREAK, COME, GET, GO, LOOK, PUT, RUN, TAKE
Frázové slovesá v slangu a v medziľudských vzťahoch
Ostatné často používané frázové slovesá