Frázové slovesá s BREAK, COME, GET, GO, LOOK, PUT, RUN, TAKE
Frázové slovesá v slangu a v medziľudských vzťahoch
Ostatné často používané frázové slovesá

PÄŤMINÚTOVKA: Ostatné frázové slovesá #1


V krátkom kvíze si precvičte anglické frázové slovesá, ktoré ste sa naučili v tejto lekcii.

Kvíz obsahuje 5 otázok, na ktoré máte 5 minút. Aby ste mohli dokončiť túto lekciu, musíte dosiahnuť minimálne skóre 80% (čiže aspoň 4 správne odpovede). Ak sa vám to nepodarí, môžete si päťminútovku zopakovať.

(päťminútovku je možné opakovať neobmedzene)