Publikované

Idiómy

Aktuálny stav
Nezapísaný
Cena
€29.90

POPIS KURZU

Dĺžka kurzu: 6 mesiacov
Náročnosť:B1-C2
Filmové klipy: 137
(* po uplynutí doby trvania kurzu sa členstvo nebude automaticky obnovovať)
.
Bezplatné ukážkové lekcie:
Prihláste sa do bezplatného kurzu Idiómy Light
Linka: Kurz Idiómy (light)
(* v Light verzii sa môžete naučiť idiómy na písmená A až F)

Kurz Idiómy vás zábavným a efektívnym spôsobom naučí všetky najdôležitejšie anglické a americké idiómy, ktoré sa používajú v súčasnej angličtine. Správnu výslovnosť a použitie si osvojíte vďaka videoklipom a zvukovým ukážkam z amerických filmov a seriálov. Na konci tohto kurzu budete dokonale ovládať viac ako 200 najdôležitejších anglických idiómov a budete ich vedieť správne použiť v kontexte.

CIEĽ

Po skončení tohto kurzu sa vaša znalosť anglických idiómov prejaví tak, že budete vedieť pohotovo použiť pokročilejšie frázy vo vhodnom kontexte a správne pochopiť hovorovú a neformálnu komunikáciu v anglickom jazyku.

Idiómy vo filmových dialógoch

Pomocou ukážok z filmov a seriálov pochopíte presný kontext, kedy sa jednotlivé idiómy používajú. Správny význam vám však neprezradíme hneď, ale budete ho musieť vybrať v kvízovej otázke k danému klipu. 🙂

.
RUNNING ON FUMES – ???

I’ve got good news and bad news. The good news is, we’re about 5 minutes from the ISS and I know where the Russians stash their vodka. And that is good, because I’m running on fumes here…

Mám dobrú správu a zlú správu. Dobrá správa je, že sme asi 5 minút od ISS. A ja viem, kde majú Rusi uloženú svoju vodku. A to je dobrá správa, pretože xxxxxxxxxx.

Členenie kurzu

Kurz je rozdelený na 8 lekcii, v ktorých sú abecedne zoradené a podrobne vysvetlené všetky najdôležitejšie idiómy súčasnej americkej a britskej angličtiny.

na začiatku každej lekcie si vypočujete správnu výslovnosť idiómov v danej lekcii
následne si pozriete alebo vypočujete audiovizuálnu ukážku
v kvízovej otázke vyberiete jednu z možností a zistíte, či ste správne pochopili význam idiómu
po zodpovedaní otázky sa zobrazí etymológia (pôvod vzniku) a niekoľko ukážkových viet s prekladom do slovenčiny
• v záverečných cvičeniach si overíte a upevníte svoje znalosti anglických idiómov

Kurz: obsah

Rozbaliť všetko