Sekcia 1

Vypočujte si výslovnosť idiómov v anglickom a americkom prízvuku a v časti Cvičenia sa na audiovizuálnych klipoch naučte ich správny význam.

call it a dayVypočuť
catch fireVypočuť
catch raysVypočuť
catch red-handedVypočuť
catch with pants downVypočuť
cat’s pajamasVypočuť
cautionary taleVypočuť
child’s playVypočuť
chip off the old blockVypočuť
cold turkeyVypočuť

call it a dayVypočuť
catch fireVypočuť
catch raysVypočuť
catch red-handedVypočuť
catch with pants downVypočuť
cat’s pajamasVypočuť
cautionary taleVypočuť
child’s playVypočuť
chip off the old blockVypočuť
cold turkeyVypočuť