Sekcia 3

Vypočujte si výslovnosť idiómov v anglickom a americkom prízvuku a v časti Cvičenia sa na audiovizuálnych klipoch naučte ich správny význam.

do the mathVypočuť
drop the ballVypočuť
dressed to the ninesVypočuť
dry runVypočuť
ear-to-ear grinVypočuť
every cloud has a silver liningVypočuť
fly off the shelfVypočuť
force (someone’s) handVypočuť
free rideVypočuť
full of beansVypočuť

do the mathVypočuť
drop the ballVypočuť
dressed to the ninesVypočuť
dry runVypočuť
ear-to-ear grinVypočuť
every cloud has a silver liningVypočuť
fly off the shelfVypočuť
force (someone’s) handVypočuť
free rideVypočuť
full of beansVypočuť