READY FOR THE NEXT STEP?

V ukážkových lekciách ste mali možnosť nahliadnuť, čo vás čaká v kompletnom kurze.

Bude v ňom viac ako 150 klipov s ukážkami anglických frázových slovies v reálnom kontexte.
Preberané frázové slovesá budú mať približne 200 rôznych významov.

Okrem toho budete na začiatku a na konci kurzu absolvovať vstupný a výstupný test (15 otázok), ktorý preverí vaše znalosti a progres. A po každej lekcii vás čaká dokopy 13 päťminútoviek.

Má tento deal hodnotu?

Za cenu približne 3 hodín s lektorom (1 hodina = cca 15 – 20€) máte k dispozícii 6-mesačný prístup do kurzu, ktorý vás na precízne vybratých príkladoch naučí všetky najdôležitejšie frázové slovesá používané v reálnom anglo-americkom svete.


Cena: €49,90


* Predplatné sa automaticky neobnovuje. Po uplynutí 180 dní sa jednoducho ukončí prístup do kurzu.