Cestovanie a dovolenky


Úloha: Spustite si videá a vypočujte si slovnú zásobu, ktorú využijete pri cestovaní, na letisku, v hoteli alebo v dovolenkovom rezorte. Po skončení videí si spustite cvičenia, v ktorých si slovnú zásobu precvičíte a upevníte. Nakoniec si pozrite video z reálneho života, v ktorom sa naučíte pokročilú cestovateľskú angličtinu.
VIDEO #1
VIDEO #2