Jedlo


Úloha: Spustite si videá a naučte sa slovnú zásobu používanú pri varení, v kuchyni a pri návšteve reštaurácie. Po skončení videí si spustite cvičenia, v ktorých si slovnú zásobu precvičíte a upevníte. Nakoniec si pozrite video z reálneho života, v ktorom sa naučíte pokročilú kulinársku angličtinu.
VIDEO #1
VIDEO #2