Ľudia a spoločnosť


Úloha: Spustite si videá a naučte sa slovíčka a slovné spojenia, ktoré súvisia s témou ľudia, spoločnosť, politika a medziľudské vzťahy. Po skončení videí si spustite cvičenia, v ktorých si slovnú zásobu precvičíte a upevníte. Nakoniec si pozrite video z reálneho života, v ktorom sa naučíte pokročilú angličtinu na túto tému.
VIDEO #1
VIDEO #2