Príroda


Úloha: Spustite si videá a vypočujte si slovnú zásobu na tému zvieratá, príroda a ich ochrana. Naučíte sa mená zvierat, prírodných úkazov a základnú slovnú zásobu, ktorá sa používa pri anglickej komunikácii v súvislosti s prírodou a životným prostredím.
VIDEO #1
VIDEO #2