Technológie


Úloha: Spustite si videá a vypočujte si slovnú zásobu na tému IT, počítače a technológie. Naučíte sa najdôležitejšie slová a pojmy používané pri práci so softvérom, hardvérom, aplikáciami a inými informačnými technológiami 21. storočia.
VIDEO #1
VIDEO #2