Online kurz frázové slovesá 2 LP

Naučte sa najdôležitejšie anglické frázové slovesá tak,
aby ste im naozaj rozumeli a vedeli ich používať pri anglickej konverzácii

Frázové slovesá sú dôležitou zložkou anglickej slovnej zásoby, vďaka ktorej budete rozprávať ako rodení Američania, Angličania alebo Kanaďania

USA
Veľká Británia
Kanada


STALO SA VÁM NIEKEDY, ŽE PRI KOMUNIKÁCII S RODENÝMI HOVORCAMI STE NEPOCHOPILI VÝZNAM TAKÝCHTO SLOVIES?


• POINT OUT
• RUN DOWN
• CARRY OVER
• PUT UP WITH
• MAKE SOMETHING UP
• BACK DOWN
• GET ALONG WITH
• a mnohých iných podobných fráz?

NEPOCHYBUJEM O TOM, ŽE ÁNO.
Frázové slovesá sú v angličtine všade. Stretnete sa s nimi v TV seriáloch, filmoch, pri formálnej i neformálnej konverzácii.

Prihláste sa do BEZPLATNÉHO kurzu Frázové slovesá


V kurze Frázové slovesá sa na príkladoch vo filmových a zvukových klipoch naučíte všetky dôležité frázové slovesá, ktoré výrazne zlepšia vaše konverzačné schopnosti v angličtine.

Nájdete v ňom:

• 150+ frázových slovies
• 200+ významov s ukážkovými vetami
• 100+ videoklipov a 100+ zvukových klipov na pochopenie kontextu
• dodatočné ukážkové vety
• 80 testových otázok

(*v bezplatnej verzii kurzu nájdete 30 ukážkových fráz)

Bude to vyzerať zhruba takto:

.
KEEL OVER – zosypať sa (od únavy)

LANGDON: Do you smoke? MAN: A little bit. LANGDON: Then you’d better sit down before you keel over.

LANGDON: Fajčíte? MUŽ: Trochu. LANGDON: Tak potom by ste si mali sadnúť skôr než sa zosypete.

.
GET ON WITH (SOMETHING) – pustiť sa do (nejakej činnosti)

You do as I say now, OK? I’m gonna make a fire. Come on! Get on with it.

Urob teraz, čo ti hovorím, OK? Ja idem urobiť oheň. Poďme! Pusti sa do toho!


Začnite zlepšovať svoju konverzačnú angličtinu ešte dnes!

Prihláste sa do BEZPLATNÉHO kurzu Frázové slovesá

– Marián Novorolský, autor projektu AnglickéFrázy.sk