grammar 1 (test)

ÚLOHA:
Zmeňte vetu tak, že nahradíte podčiarknuté prídavné meno jeho opačným významom.

PRÍKLAD:
This computer is cheap. (Tento počítač je lacný.)
This computer is expensive. (Tento počítač je drahý.)

Spustite video. Medzi slovenskou a anglickou vetou je 3-sekundová prestávka. Počas tejto prestávky môžete nahlas vysloviť zmenenú vetu v angličtine a vzápäti si ju vypočuť.