Anglické frázové slovesá #4


Precvičíte si: anglické frázové slovesá
Obtiažnosť: ■ ■

Pokyny:
Tento test je určený pre pokročilých študentov a je zameraný na doplnenie správnej prípony k frázovému slovesu. Pozorne si prečítajte celú vetu a potom vyberte jednu z možností, ktorá podľa vás patrí do prázdneho políčka.

Akonáhle vyberiete niektorú možnosť, nebude ju možné zmeniť na inú.

(Správne odpovede a výsledok sa dozviete na konci testu)
Ready-steady-go…!
1. Gigantic oil monopoly owned by John Rockefeller was broken ______ (rozdeliť) a century ago.
2. I took my hat ______ (dať si dole) when I entered the office.
3. The shirt’s not on sale, but I can knock ______ (zľaviť) 5% from the $69.99.
4. I knew the hard work would pay ______ (vyplatiť sa).
5. Players of online games can shell ______ (vysoliť, minúť peniaze) up to $100 for the faux coins without realizing it.
Frázové slovesá #4
Odpovedal/-a si správne na {{userScore}} z {{maxScore}} otázok
{{title}}
{{image}}
{{content}}