Anglické idiómy #1


Precvičte si: anglické idiómy
Obtiažnosť: ■ ■

Pokyny:
Test pre pokročilých študentov zameraný na pochopenie anglického idiómu a na preklad slovenskej frázy do angličtiny pomocou idiómu. Pozorne si prečítajte celú vetu a vyberte správnu možnosť.

Akonáhle vyberiete niektorú možnosť, nebude ju možné zmeniť na inú.

(Správne odpovede a výsledok sa dozviete na konci testu)
Ready-steady-go…!
1. Čo znamená idióm „blowing a steam off“?
2. Ako by ste po anglicky povedali „priviesť k oltáru“?
3. Ako by ste po anglicky povedali frázu „zaťať zuby a čeliť ťažkej situácii“?
4. Čo znamená idióm „on the spur of the moment“?
5. Ako by ste po anglicky povedali, že niečo je „poriadne prehnané, uletené“?
Idiómy #1
Odpovedal/-a si správne na {{userScore}} z {{maxScore}} otázok
{{title}}
{{image}}
{{content}}