Základná anglická slovná zásoba #6


Precvičte si: základné anglické slovesá, podstatné mená a prídavné mená
Obtiažnosť: ■ ■

Pokyny:
Tento test je zameraný na pochopenie významu vety a doplnenie chýbajúceho slova. Pozorne si prečítajte celú vetu a potom vyberte jedno zo štyroch slov, ktoré podľa vás chýba v prázdnom políčku.

Akonáhle vyberiete niektorú možnosť, nebude ju možné zmeniť na inú.

(Správne odpovede a výsledok sa dozviete na konci testu)
Ready-steady-go…!
1. We have very ______ neighbours in our building and we cannot sleep.
2. You have to ______ all consequences when you make the decision.
3. Our apartment is situated in the best ______ of this town.
4. It requires a lot of ______ to complete this task.
5. Please ______ what you see on this picture.
6. We travel to Croatia every ______ during the summer.
7. If you want to apply for this job, you must ______ your full name and your address.
8. I am not sure, but it ______ to me that I know this girl.
9. These numbers must be ______. They cannot be estimated.
10. Please wait. More information will ______ soon.
Základná slovná zásoba #6
Odpovedal/-a si správne na {{userScore}} z {{maxScore}} otázok
{{title}}
{{image}}
{{content}}