CALL OFF

2. CALL OFF – odvolať, zrušiť
Prízvuk:

Medzinárodná angličtina

Mr. Martin, forgive me. I just heard they decided to call off the search. I am sorry.

Pán Martin, prepáčte. Práve som počul, že sa rozhodli odvolať pátranie. Je mi to ľúto.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

search – pátranie

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

My parents want to call off the wedding, because of your criminal past.
Moji rodičia chcú odvolať svadbu kvôli tvojej kriminálnej minulosti.