CALM DOWN

3. CALM DOWN – upokojiť sa
Prízvuk:

Americká angličtina

MAN: Now, wait just a second, Tomas. It takes two to tango. She is just as guilty as he is. WOMAN: Now, let’s just calm down, shall we?

MUŽ: Počkaj sekundu, Tomas. To vždy chce dvoch. Ona je rovnako vinná ako on. ŽENA: Teraz sa trochu upokojme, dobre?

SLOVNÁ ZÁSOBA:

it takes two to tango (idióm) – keď sú obidve strany rovnako zodpovedné za vzniknutú situáciu
guilty – vinný

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Once you calm down and take a little rest, then we can move on.
Keď sa upokojíš a trochu si oddýchneš, potom sa môžeme posunúť ďalej.