CHEAT ON SOMEBODY

9. CHEAT ON SOMEBODY – podvádzať niekoho vo vzťahu
Prízvuk:

Americká angličtina

ANGELA: Fine! Look. You brought this on yourself. You cheated on me. DEAN: You set me up to cheat!

ANGELA: Fajn! Pozri. Spôsobil si si to sám. Podviedol si ma. DEAN: Ty si to na mňa narafičila, aby som ťa podviedol!

SLOVNÁ ZÁSOBA:

you brought it on yourself – spôsobil si si to sám
you set me up – narafičila si to na mňa

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

I am not sure, but I am afraid that my wife is cheating on me.
Nie som si istý, ale mám obavy, že moja žena ma podvádza.


What should you do when your girlfriend thinks you are cheating on her, but you aren’t?
Čo by si mal robiť, keď si tvoja priateľka myslí, že ju podvádzaš, ale v skutočnosti ju nepodvádzaš?