COUNT ON

9. COUNT ON – spoliehať sa, spoľahnúť sa
Prízvuk:

Americká angličtina

RUBIN: And no messing around, Barry. Just one. BARRY: I’ll feed him a mouse tomorrow. OK. You can count on me.

RUBIN: A žiadne blbnutie, Barry. Iba jednu. BARRY: Dám mu myš zajtra. OK. Môžeš sa na mňa spoľahnúť.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

mess around (frázové sloveso) – blbnúť
feed – kŕmiť

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Many professional politicians count on voters to have short memories.
Veľa profesionálnych politikov sa spolieha, že voliči majú krátku pamäť.