DOLL UP

4. DOLL UP – vyparádiť sa
Prízvuk:

Írska angličtina

So for starters… I want you to get dolled up and just go out and celebrate tonight.

Takže na začiatok… Chcem, aby si sa vyparádila a išla dnes večer von trochu oslavovať.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

for starters – na začiatok, pre začiatok
go out – vyraziť si von zabaviť sa

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Cindy says she’s treated hugely differently when she’s dolled up.
Cindy vraví, že s ňou jednajú veľmi odlišne, keď je vyparádená.