DROP BY

5. DROP BY – zastaviť sa, ukázať sa
Prízvuk:

Americká angličtina

What happened to calling before dropping by?

Čo sa stalo s pravidlom, že zavoláš skôr ako sa zastavíš?

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

You can drop by for coffee anytime. I will be glad to see you.
Môžeš sa kedykoľvek zastaviť na kávu. Rada ťa uvidím.


I will drop by on my way from work and bring you this book.
Zastavím sa po ceste domov z práce a prinesiem ti tú knihu.