DROP OFF

10. DROP OFF – odviesť (hodiť) niekoho na konkrétne miesto, vyložiť pasažierov
Prízvuk:

Americká angličtina

Maybe I could drop you off. Where do you live?

Možno by som ťa mohla odviezť. Kde bývaš?

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

You cannot park here. This is the zone where you can only drop off your passengers.
Tu nemôžete parkovať. Toto je zóna, kde môžete iba vyložiť svojich pasažierov.


You can just drop me off at this intersection. I can walk home from there.
Môžeš ma vyhodiť na tejto križovatke. Odtiaľ už môžem ísť domov peši.