END UP

11. END UP – dopadnúť, skončiť
Prízvuk:

Americká angličtina

The mission was initially budgeted in the range of 1.5 billion dollars, but it ended up costing 2.5 billion dollars.

Misia mala pôvodne rozpočet okolo 1,5 miliardy, ale skončila s nákladmi 2,5 miliardy.

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Paul starting drinking alcohol when he was 16 and he ended up an alcoholic before he turned 30.
Paul začal piť alkohol keď mal 16 rokov a skončil ako alkoholik skôr než dovŕšil 30 rokov.


I’ve made some mistakes in my life and I don’t want you to repeat them, because you may end up like me.
Spravil som nejake chyby v živote a nechcem, aby si ich zopakoval, pretože môžeš dopadnúť ako ja.