FREAK OUT

6. FREAK OUT – vyplašiť, vystresovať
Prízvuk:

Americká angličtina

Guys, I’m serious. What are you doing? You’re staring. Yeah, we know. Can you not? I think it’s gonna freak her out a bit, don’t you think? Yeah.

Chalani, myslím to vážne. Čo to robíte? Čumíte na ňu. Áno, vieme. Mohli by ste prestať? Myslím, že ju to trochu bude stresovať. Yeah.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

I am serious – myslím to vážne
staring – vyvaľovať oči, čumieť

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

It freaked me out to see army vehicles and soldiers in our town.
Vyplašilo ma, keď som videl vojenské vozidlá a vojakov v našom meste.


When Jane sees a mouse, it always freaks her out.
Keď Jane vidí myš, vždy ju to vydesí.