GET DOWN

5. GET DOWN – pokaziť náladu, zdeprimovať
Prízvuk:

Americká angličtina

Nothing gets me down so much as a rainy day.

Nič mi tak nepokazí náladu ako upršaný deň.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

rainy day – upršaný deň

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Don’t let the system get you down.
Nenechaj systém, aby ťa zdeprimoval.