GO AHEAD

1. GO AHEAD – ísť do toho, začať niečo robiť, nech sa páči
Prízvuk:

Americká angličtina

ISABEL: Do you mind if I have some of these? My stomach is not so good. ALEX: Oh, no, yeah. Go ahead, help yourself. You want something to drink?

ISABEL: Vadilo by ti, keby som si dala trochu z tohto? Môj žalúdok nie je celkom v poriadku. ALEX: Oh, nie, jasné. Daj si, ponúkni sa. Chceš sa niečoho napiť?

SLOVNÁ ZÁSOBA:

stomach – žalúdok, brucho

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

I think we should go ahead with John’s plan.
Myslím, že by sme mali postupovať podľa Johnovho plánu.


If you want to do this stupid thing, go ahead, because I don’t care anymore.
Ak chceš urobiť tú hlúposť, choď do toho, pretože mňa to už viac nezaujíma.