GO OFF

5. GO OFF – vybuchnúť, odpáliť
Prízvuk:

Americká angličtina

When you press this button, the bombs will go off and the whole building will be demolished.

Keď stlačíte toto tlačidlo, bomby sa odpália a celá budova sa zbúra.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

button – tlačidlo
demolish – zbúrať, zdemolovať

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

New hydrogen bomb will be going off in about one minute.
Nová vodíková bomba vybuchne približne za jednu minútu.