HANG ON

20. HANG ON – počkaj, vydrž, moment
Prízvuk:

Britská angličtina

HARRY: See why I’ve got to go back? I don’t belong here. I belong in your world, at Hogwarts. It’s the only place I’ve got friends. DWARF: Friends who don’t write to Harry Potter? HARRY: Well, I expect they’ve been… Hang on. How do you know my friends haven’t been writing to me?

HARRY: Vidíš prečo musím ísť späť? Ja sem nepatrím. Ja patrím do tvojho sveta, do Hogwarts. Je to jediné miesto, kde mám priateľov. ŠKRIATOK: Priateľov, ktorí Harrymu Potterovi ani nenapíšu? HARRY: No ja očakávam, že boli… Počkaj. Ako vieš, že moji priatelia mi nepísali?

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

We should just hang on and see how this game ends up.
Mali by sme len vydržať a uvidíme, ako tento zápas dopadne.