HIT ON SOMEBODY

7. HIT ON SOMEBODY – baliť, zvádzať (niekoho)
Prízvuk:

Americká angličtina

FRANK: Was he bothering you? Was he… ROBIN: Oh, no. FRANK: From over there, it looked like he was hitting on you. ROBIN: Maybe a little…

FRANK: Obťažoval ťa?… ROBIN: Oh, nie. FRANK: Odtiaľ to vyzeralo, ako keby ťa balil. ROBIN: Možno trochu…

SLOVNÁ ZÁSOBA:

bother – obťažovať

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

I was hitting on that girl the whole evening, but it seems that she just didn’t like me.
Balil som to dievča celý večer, ale zdá sa, že som sa jej skrátka nepáčil.