HIT UP

13. HIT UP – vyraziť niekam
Prízvuk:

Americká angličtina

But what do you say we keep this party going, and hit up this reunion… together?

Ale čo povieš na to, že v tejto párty budeme pokračovať a vyrazíme na tú stretávku… Spolu.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

keep something going – udržať pri živote, pokračovať v niečom
reunion – stretávka