HOLD ON

5. HOLD ON – počkaj, vydrž
Prízvuk:

Britská angličtina

HARRY: Do you hear that? RON: We must be getting close. HARRY: Hold on…

HARRY: Počuješ to? RON: Určite sa približujeme. HARRY: Počkaj…

SLOVNÁ ZÁSOBA:

getting close – približovať sa

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Hold on, I’ll check my calendar and let you know in 2 minutes if I would be available.
Počkaj chvíľu, pozriem sa do kalendára a dám ti vedieť za 2 minúty, či budem k dispozícii.