HOOK UP

8. HOOK UP – dať sa dokopy (s niekym)
Prízvuk:

Americká angličtina

You might as well come to my party tonight, hook up with Beth, and at least enjoy your last week at college.

Mohol by si tiež prísť dnes večer na moju párty, dať sa dokopy s Beth a aspoň si užiť posledný týždeň na vysokej.

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Are John and Betty together? Yes, they hooked up last month at my wedding.
Sú John a Betty spolu? Áno, dali sa dokopy pred mesiacom na mojej svadbe.