KEEL OVER

9. KEEL OVER – zosypať sa (od únavy)
Prízvuk:

Americká angličtina

LANGDON: Do you smoke? MAN: A little bit. LANGDON: Then you better sit down before you keel over.

LANGDON: Fajčíte? MAN: Trochu. LANGDON: Tak potom by ste si mali sadnúť skôr než sa zosypete.

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

One of the firefighters looks as if he is ready to keel over from exhaustion.
Jeden z požiarnikov vyzerá, ako keby sa mal každú chvíľu zosypať od únavy.