MAKE OUT

12. MAKE OUT (US) – bozkávať sa
Prízvuk:

Americká angličtina

SARAH: Wanna get drunk and make out? TOM: Well, that’s not gonna get me drunk, but we could make out.

SARAH: Chceš sa opiť a bozkávať sa? TOM: No, z tohoto sa neopijem, ale bozkávať by sme sa mohli.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

get drunk – opiť sa

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Two teenagers were making out at the bus stop and ignored people around.
Dvaja tínedžeri sa bozkávali na autobusovej zastávke a ignorovali ľudí okolo.