MESS AROUND

14. MESS AROUND – robiť blbosti, zabíjať čas
Prízvuk:

Americká angličtina

Now they know our faces, so we’re gonna wear disguises. And we can’t mess around.

Teraz už poznajú naše tváre, takže budeme nosiť prestrojenie. A nemôžeme robiť blbosti.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

wear disguise – obliecť si falošné oblečenie, preobliecť sa

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Sharon always knew what she wanted and she didn’t mess around.
Sharon vždy vedela, čo chce a nezabíjala čas.