PAY OFF

16. PAY OFF – vyplatiť sa
Prízvuk:

Americká angličtina

At first, Singapore’s status as a small island nation seemed to pay off with regard to spread of the coronavirus.

Spočiatku sa zdalo, že status Singapuru ako malého ostrovného štátu sa vypláca s ohľadom na šírenie koronavírusu.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

at first – spočiatku
spread of the virus – šírenie vírusu

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Is this effort ever going to pay off?
Vyplatí sa toto úsilie vôbec niekedy?


Our hard work and continuous effort will pay off in the long run.
Naša tvrdá práca a nepretržité úsilie sa vyplatí v dlhodobom horizonte.