PUFF AWAY

15. PUFF AWAY – odfukovať dym, bafkať
Prízvuk:

Americká angličtina

JULES: Hash is legal there, right? VINCENT: Yeah, it’s legal, but it ain’t 100% legal. You just can’t walk into a restaurant roll a joint, and start puffing away.

JULES: Hašiš je tam legálny, či? VINCENT: Je to legálne, ale nie je to na 100% legálne. Nemôžeš len tak vojsť do reštaurácie, ušúľať si joint a začať bafkať.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

hash – hašiš
roll a joint – ušúľať si jointa