PUT OFF

4. PUT OFF – odkladať na neskôr
Prízvuk:

Americká angličtina

JEFF: …trying to be the decent guy, but I am telling you. The longer you put this off, the worse it’II be. ALEX: Put what off? I just said we had a fight.

JEFF: …snažíš sa byť slušný chlap, ale vravím ti. Čím dlhšie to budeš odkladať, tým horšie to bude. ALEX: Odkladať čo? Len som povedal, že sme mali hádku.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

decent guy – slušný chlap
to have a fight (in a relationship) – mať hádku, nezhodu (vo vzťahu)

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Many couples had to put off their wedding because of the coronavirus pandemic.
Mnoho párov muselo odložiť svadbu kvôli pandémii koronavírusu.