RUN AWAY

1. RUN AWAY – ujsť z domu
Prízvuk:

Americká angličtina

Dear dad, you always told me that an honest man has nothing to fear. So I am trying my best not to be afraid. I’m sorry I ran away, but you don’t have to worry.

Milý tato, vždy si mi hovoril, že poctivý človek sa nemusí ničoho báť. Tak sa snažím zo všetkých síl, aby som sa ničoho nemusel obávať. Prepáč, že som ušiel z domu, ale nemusíš mať strach.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

dad – oco, tato
honest – úprimný, poctivý
fear – strach, obavy

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Teenagers sometimes run away from home, because they want to live on their own.
Tínedžeri niekedy ujdú z domu, pretože chcú žiť nezávisle.