SCREW UP

19. SCREW UP – pokaziť, zničiť, pokašľať
Prízvuk:

Americká angličtina

WOMAN 1: Well, there’s gotta be somebody closer whose life you can screw up. WOMAN 2: That’s the ironic thing, dear. There’s not.

ŽENA 1: Musí byť niekto bližšie, komu by si mohla pokaziť život. ŽENA 2: Drahá, to je tá íronia, ale nie je.

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

I can’t talk to girls. And when I do talk to them, I screw it up.
Nedokážem rozprávať s babami. A keď sa s nimi rozprávam, tak to pohnojím.


I had a car accident and my Ford’s rear end is completely screwed up.
Mal sa autonehodu a moja zadná časť môjho Fordu je kompletne zničená.