START OVER

7. START OVER – začať odznova
Prízvuk:

Americká angličtina

That was my fault. I apologize. Why don’t we start over? Why don’t you just tell me about your friend?

To bola moja chyba. Ospravedlňujem sa. Čo tak začať od začiatku. Povedzte mi niečo o vašom priateľovi.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

fault – chyba
I apologize – ospravedlňujem sa

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

John has decided to abandon the first draft of the presentation and he started over with a new one.
John sa rozhodol, že zanechá prvý koncept prezentácie a začal odznova s novou prezentáciou.